Поставяне/изваждане на батерии

Поставете напълно заредена батерия LP-E6NH (или LP-E6N/LP-E6) във фотоапарата.

Поставяне

 1. Плъзнете ключето за капака на гнездото за батерията и отворете капака.

 2. Поставете батерията във фотоапарата.

  • Вкарайте батерията в гнездото с контактните пластини напред.
  • Вкарайте батерията навътре в гнездото, докато се фиксира.
 3. Затворете капака.

  • Натиснете капака, докато чуете изщракване.

Внимание

 • Не можете да използвате батерии, различни от LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6.

Изваждане

 1. Отворете капака и извадете батерията.

  • Натиснете ключето за фиксиране на батерията в указаната със стрелка посока и извадете батерията.
  • За да предотвратите късо съединение, поставете предпазната капачка () от комплекта на батерията.