Прехвърляне на изображения в смартфон

Можете да прехвърляте изображения от фотоапарата в смартфон, като свържете смартфона с фотоапарата чрез Адаптер за многофункционално чехълче за комуникационен канал чрез смартфон AD-P1 (продава се отделно, само за смартфони с Android) или USB кабел.

Подготовка

 1. Изберете опция в [Set-up: Choose USB connection app/Set-up: Избор на приложение за USB връзка] ().

  • Изберете [Photo Import/Remote Control/Импортиране на снимки/Дистанционно управление], когато свързвате смартфон с Android или когато свързвате iPhone и използвате приложението Photos.
  • След като завършите настройките, изключете фотоапарата.
 2. Свържете фотоапарата към смартфона чрез AD-P1 или USB кабел.

  • Когато използвате AD-P1, направете справка с ръководството за работа с AD-P1.
  • При свързване на смартфони с Android ви препоръчваме да използвате USB кабел на Canon (интерфейсен кабел IFC-100U или IFC-400U).
  • За подробности относно USB кабелите, използвани за свързване на iPhone, посетете уебсайта на Canon.

Използване на функциите на смартфона

 1. Включете фотоапарата.

 2. Използвайте смартфона, за да прехвърлите изображения.

  • Смартфони с Android: В менюто [Files/Файлове] изберете [Canon Digital Camera ***] и след това прехвърлете изображенията от папката DCIM.
  • Смартфони iPhone: Стартирайте приложението Photos и след това прехвърлете изображения от картата.