Потребителски режим на снимане (C1-C3)

Текущите настройки на фотоапарата, като например настройки за снимане, настройки от менюто и настройки на потребителските функции, могат да бъдат запаметени като потребителски режими за снимане [Custom shooting mode 1] до [Custom shooting mode 3]. Можете да запаметите различни функции, които да използвате при заснемане на снимки или видео.

  1. Изберете [Set-up: Custom shooting mode (C1-C3)/Set-up: Потребителски режим на снимане (C1-C3)].

  2. Изберете [Register settings/Запаметяване на настройки].

  3. Запаметете желаните елементи.

    • Изберете потребителски режим за запаметяване и след това изберете [OK] в екрана [Register settings/Запаметяване на настройки].
    • Текущите настройки на фотоапарата се запаметяват в потребителски режим на снимане C*.

Автоматично обновяване на запаметените настройки

Ако промените настройка, докато снимате в потребителски режим на снимане, режимът може автоматично да се актуализира с новата настройка (Автоматично обновяване). За да разрешите автоматичното обновяване, на стъпка 2 задайте за [Auto update set./Автоматично обновяване на настройките] настройка [Enable/Разрешено].

Инициализиране на потребителските режими на снимане

Ако изберете [Clear settings/Инициализиране на настройките] на стъпка 2, настройките на всеки режим ще се върнат към фабричните си стойности отпреди запаметяването.

Забележка

  • Можете също така да променяте настройките за снимане и настройките от менюто в потребителските режими на снимане.