Използване на дисплея и визьора

Можете да зададете дали да използвате дисплея или визьора за наблюдение, за да предотвратите неволно активиране на сензора на визьора, когато дисплеят е отворен.

 1. Изберете [Set-up: Screen/viewfinder display/Set-up: Използване на дисплея/визьора].

 2. Изберете опция.

  • AUTO1: Auto 1 (Vari-angle: only screen)/Авто 1 (Vari-angle: само дисплей)

   Когато дисплеят е отворен, той се използва винаги.

   Когато дисплеят е затворен с гръб към фотоапарата (ориентиран е към вас), той се използва за наблюдение, като се превключва към визьора, когато погледнете през него.

  • AUTO2: Auto 2 (Vari-angle: auto switching)/Авто 2 (Vari-angle: автоматично превключване)

   Когато дисплеят е затворен с гръб към фотоапарата (ориентиран е към вас), той се използва за наблюдение, като се превключва към визьора, когато погледнете през него.

  • : Viewfinder/: Визьор

   Винаги се използва визьорът за наблюдение.

  • : Screen/: Екран

   Когато дисплеят е отворен, той се използва винаги.

Забележка

 • Можете също така да превключвате между визьора и дисплея, като натискате персонализиран бутон, към който е присъединена тази функция. Когато е зададена настройка [AUTO1/АВТО1] или [AUTO2/АВТО2], фотоапаратът реагира на сензора на визьора по съответния начин.
 • При зададена настройка [AUTO1/АВТО1] фотоапаратът не реагира на сензора на визьора, когато дисплеят е отворен.