Език

  1. Изберете [Set-up: Language/Set-up: Език].

  2. Задайте желания език.