Дата/Час/Часова зона

Когато включите захранването на фотоапарата за първи път или ако часовата зона/датата/часът са били нулирани, следвайте тези стъпки, за да зададете първо часовата зона.

Когато сте задали първо часовата зона, ще можете просто да я коригирате както желаете по-късно, а датата/часът ще се актуализират автоматично, за да съответстват на новата часова зона.

Тъй като към заснетите изображения се добавят датата и часът на заснемане, не забравяйте да зададете дата/час.

 1. Изберете [Set-up: Date/Time/Zone/Set-up: Дата/Час/Часова зона].

 2. Настройте часовата зона.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете [Time zone/Часова зона].
  • Натиснете SET.
  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете часова зона, и натиснете SET.
  • Ако вашата часова зона не е в списъка, натиснете бутона MENU и след това задайте разликата от UTC в [Time difference/Часова разлика].
  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете елемент за [Time difference/Часова разлика] (+ / − / час / минута), и след това натиснете SET.
  • Задайте, като завъртите селектора Quick control dial 1 и след това натиснете SET.
  • След като въведете часовата зона или часовата разлика, завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете [OK], и след това натиснете SET.
 3. Задайте датата и часа.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете опция, и след това натиснете SET.
  • Задайте, като завъртите селектора Quick control dial 1 и след това натиснете SET.
 4. Задайте лятно часово време.

  • Задайте желаната настройка.
  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете [Daylight saving time off], и след това натиснете SET.
  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете [Daylight saving time], и след това натиснете SET.
  • Когато за лятно часово време е зададена настройка [Daylight saving time], часът, зададен на стъпка 3, ще се промени с 1 час напред. Ако е зададена настройка [Daylight saving time off], лятното часово време ще бъде отменено и часът ще се върне назад с 1 час.
 5. Затворете екрана за настройване.

  • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете [OK].

Внимание

 • Настройките за дата, час и часова зона може да се нулират, когато фотоапаратът се съхранява без батерия, когато батерията му е изтощена или е изложена на минусови температури за продължителен период от време. Ако това се случи, задайте ги отново.
 • След промяната на [Zone/Time difference/Зона/Часова разлика], проверете дали са зададени правилните дата/час.

Забележка

 • Времето за автоматично изключване може да бъде удължено, когато е изведен екранът [Set-up: Date/Time/Zone/Set-up: Дата/час/часова зона].