Групово възпроизвеждане (Възпроизвеждане на множество изображения)

 1. Натиснете бутона Magnify/Reduce.

  • В режим на възпроизвеждане натиснете бутона Magnify/Reduce.
  • [Quick control dial 2Magnify/Reduce] ще се изведе в долния десен ъгъл на дисплея.
 2. Превключете към екрана за групово възпроизвеждане.

  • Завъртете селектора Quick control dial 2 обратно на часовниковата стрелка
  • Ще се появи екранът за групово възпроизвеждане с по 4 изображения в група. Избраното изображение се огражда с оранжева рамка.
  • Завъртането на селектора Quick control dial 2 отново обратно на часовниковата стрелка ще превключи екрана последователно от 9 изображения към 36 изображения и 100 изображения. Завъртането на селектора по часовниковата стрелка ще превключи екрана последователно от 100 изображения към 36, 9, 4, 1 изображение.
 3. Превключвайте между изображенията.

  • Използвайте селектора Multi-controller или Quick control dial 1, за да местите оранжевата рамка за избор на изображение.
  • Натиснете SET в режим на групово възпроизвеждане, за да възпроизведете избраното изображение самостоятелно.