Функция на спусъка за видео

Можете да зададете функциите, изпълнявани чрез натискане на спусъка наполовина или докрай по време на запис на видео.

Внимание

 • По време на запис на видео, настройката [Shutter btn function for movies/Функция на спусъка за видео] е с приоритет пред всяка друга функция, присъединена към спусъка чрез [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните].
 1. Изберете [Shooting: Shutter btn function for movies/Shooting: Функция на спусъка за видео].

 2. Изберете опция.

  • Half-press/Натискане наполовина

   Задайте функцията, която се изпълнява чрез натискане на спусъка наполовина.

  • Fully-press/Натискане докрай

   Задайте функцията, която се изпълнява чрез натискане на спусъка докрай.

  Когато [Fully-press/Натискане докрай] е с настройка [Start/stop mov rec/Старт/стоп запис видео], можете да стартирате/спирате записа на видео не само чрез бутона за запис на видео, но и чрез натискане на спусъка докрай или чрез бутона на дистанционен спусък RS-80N3 (продава се отделно).