Запис на HDR видео

Можете да записвате видео с широк динамичен диапазон, който осигурява висока детайлност в светлите зони на изображението при сцени с голям контраст.

Забележка

 • Функцията е достъпна, когато за резолюция сте задали настройка Full HD29.97 fpsIPB (Standard) (NTSC) или Full HD25.00 fpsIPB (Standard) (PAL).
 1. Изберете [Shooting: HDR Movie Recording/Shooting: Запис на HDR видео].

  • Изберете [Enable/Разрешено].
 2. Запишете HDR видео.

  • Запишете видеото по същия начин, както при нормален запис на видео.
  • За подробности относно размерите на файла и времето за запис вижте Запис на видео.

Внимание

 • Запис на HDR видео не е достъпен, когато [Shooting: IS (Image Stabilizer) mode/Shooting: IS (стабилизатор на образа) режим] е с настройка [Movie Digital IS/Movie Цифров IS] или при зададена настройка [Shooting: Time-lapse movie/Shooting: Видео от последователни кадри], [Shooting: Highlight tone priority/Shooting: Приоритет на светлите тонове], [Shooting: Canon Log settings/Shooting: Настройки за Canon Log] или [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ].
 • Тъй като при създаването на HDR видео се обединяват множество кадри, може да се появят изкривявания в образа. Тези изкривявания се забелязват по-силно при заклащане на фотоапарата по време на запис, затова в такива случаи е препоръчително да използвате статив. Дори когато се използва статив, е възможно да се забелязват следи от движението на обектите или повишен шум, ако HDR видеото се възпроизвежда кадър по кадър или на забавен каданс в сравнение с възпроизвеждане при нормална кадрова честота.
 • Ако промените настройките за запис на HDR видео, може за кратко цветовете и яркостта на изображението рязко да се променят. Също така изображението временно престава да се обновява и картината за кратко замръзва. Имайте това предвид, когато записвате видео във външни устройства чрез HDMI връзка.