Симулация на оптичен визьор

В режим на заснемане на снимки във визьора и на дисплея е достъпен естествен изглед, сходен с изгледа на оптичен визьор. Имайте предвид, че изображенията, наблюдавани, когато тази функция е с настройка [On/Вкл], може да не съответстват на действително заснетите изображения.

  1. Изберете [Shooting: OVF sim. view assist/Shooting: Симулация на оптичен визьор].

  2. Изберете опция.

Внимание

  • Ако сте задали за тази функция настройка [On/Вкл], [Shooting: Display simulation/Shooting: Показване на симулиран образ] ще приеме настройка [Disable/Забранено].
  • Когато тази функция е с настройка [On/Вкл] при снимане в режим HDR, се използва симулация на оптичен визьор.
  • Симулация на оптичен визьор не се използва, когато изображението се извежда на външен монитор, включително на екрана на външния монитор и на екрана на фотоапарата.
  • В зависимост от екраните за настройки, симулация на оптичен визьор може и да не се използва.
  • В някои случаи изгледът може да не прилича на оптичен визьор.
  • Изгледът може да се промени при заснемане на серия от снимки, при някои комбинации от методи на снимане и режими на затвора.

Забележка

  • Функцията не е достъпна, когато фотоапаратът е настроен за снимане с многократна експонация.