Високоскоростен дисплей

Наличен е високоскоростен режим на дисплея, който превключва между заснетата снимка и изображението в реално време при снимане с метод на снимане [] (високоскоростна серия от снимки) и в режим на затвора, различен от „електронен затвор“.

 1. Изберете [Shooting: High speed display/Shooting: Високоскоростен дисплей].

 2. Изберете опция.

  • Изберете [Enable/Разрешено] за режим на дисплея, който превключва между всеки кадър от серията снимки и изображението на живо.

Внимание

 • Изображението може да трепти в режим на високоскоростен режим на дисплея. Това се случва по-често при високи скорости на затвора. Това обаче не влияе върху резултатите от заснемането.
 • Режимът за високоскоростен дисплей не работи при скорост на затвора, по-ниска от 1/30 s, стойност за отвор на диафрагмата, по-голяма от f/11, условия, затрудняващи автоматичното фокусиране, снимане със светкавица и разширяване на ISO чувствителността. Също така режимът може да се отмени, докато снимате.
 • Високоскоростен дисплей не е достъпен при посочените по-долу случаи.

  • Когато за [Shooting: OVF sim. view assist/Shooting: Симулация на оптичен визьор] е зададена настройка [On/Вкл]
  • Когато за [Shooting: Display simulation/Shooting: Показване на симулиран образ] е зададена настройка [Disable/Забранено] или [Exposure only during DOF/Само експонация при DOF]