Рязкост

Можете да регулирате рязкостта на изображението, която се определя от контраста на контурите в изображението.

Задайте отрицателна стойност, за да направите изображенията по-меки, или положителна стойност, за да направите изображенията по-резки.

  1. Изберете [Shooting: Clarity/Shooting: Рязкост].

  2. Задайте нивото на ефекта.

Внимание

  • Регулирането на рязкостта може да промени яркостта (по-тъмна или по-светла) на зоните около контурите в изображения с висок контраст.
  • Ефектът от тази настройка не се показва в изображения на екрана в режим на заснемане на снимки.