Избор на стил на снимката

Чрез избор на стил на снимката можете да постигнете желаните характеристики на изображението, които да съответстват на вашата фотографска фантазия или на обекта.

 1. Изберете [Shooting: Picture Style/Shooting: Стил на снимката].

 2. Изберете стил на снимката.

Характеристики на стиловете на снимката

 • Auto/ Авто

  Цветовата тоналност се настройва автоматично така, че да съответства на сцената. Цветовете са наситени при заснемане на синьото небе, зелените растения и залезите особено в снимките на открито и сред природата.

  Забележка

  • Ако желаната цветова тоналност не се постига чрез [Auto/Авто], използвайте друг стил на снимката.
 • Standard/ Стандартно

  Изображението е с ярки цветове, рязко и ясно. Подходящ за повечето сцени.

 • Portrait/ Портрет

  За омекотяване тоновете на кожата, с малко по-ниска рязкост. Режимът е идеален за портретни снимки в близък план.

  Тоновете на кожата могат да се настройват чрез промяна на [Color tone/Тоналност], както е описано в Настройки и ефекти.

 • Landscape/ Пейзаж

  За наситени сини и зелени цветове и много резки и ясни изображения. Подходящ е за създаване на впечатляващи пейзажи.

 • Fine Detail/ Фини детайли

  За детайлно пресъздаване на фини контури и сложни текстури. Цветовете ще бъдат леко подсилени.

 • Neutral/ Неутрален

  За последващо ретуширане чрез компютър. Придава на снимките повече неутралност, с по-нисък контраст и естествени цветови тонове.

 • Faithful/ Достоверен

  За последващо ретуширане чрез компютър. Достоверно възпроизвежда действителните цветове на обектите, измерени при дневна светлина с цветова температура 5200 К. Заснема по-неутрални изображения с по-нисък контраст.

 • Monochrome/ Монохромен

  За заснемане на черно-бели изображения.

  Внимание

  • Цветните изображения не могат да бъдат възстановени от JPEG/HEIF изображения, заснети с настройка [Monochrome/Монохромен] за стил на снимката.
 • User Def. 1–3/ Потребителски 1–3

  Можете да добавите нов стил на базата на фабричен стил на снимката, като например [Portrait/Портрет] или [Landscape/Пейзаж ], или файл със стил на снимка и след това да го коригирате според предпочитанията си (). С всеки потребителски стил на снимката, който все още не е зададен, снимките ще се заснемат със същите параметри като с настройките по подразбиране за [Standard/Стандартен].

Символи

Екранът за избор на стил на снимката има символи [Strength/Сила], [Fineness/Финост] или [Threshold/Праг] за параметъра [Sharpness/Рязкост], както и за [Contrast/Контраст] и други параметри. Числата показват стойностите на тези параметри, зададени за съответния стил на снимката.

Sharpness/Рязкост
Strength/Сила
Fineness/Финост
Threshold/Праг
Contrast/Контраст
Saturation/Наситеност
Color tone/Тоналност
Filter effect/Филтърен ефект (Монохромни снимки)
Toning effect/Тониращ ефект (Монохромни снимки)

Внимание

 • За запис на видео се извежда “*, *” за параметрите [Fineness/Финост] и [Threshold/Праг] на [Sharpness/Рязкост]. [Fineness/Финост] и [Threshold/Праг] не могат да се задават за запис на видео.