Извеждана информация

Екран за снимане

 1. (1) AF точка
 2. (2) Фокусно разстояние при увеличаване
 3. (3) AF метод
 4. (4) Ниво на компенсация на експонацията
 5. (5) В процес на запис на видео
 6. (6) Предупреждение за висока температура
 7. (7) Забрана за запис на видео
 1. (8) Wi-Fi функция
 2. (9) Сила на Wi-Fi сигнала
 3. (10) Налично време за запис на видео/Изтекло време за запис на видео
 4. (11) Ниво на батерията
 5. (12) Оставащ брой снимки
 6. (13) Bluetooth функция

Екран при възпроизвеждане

 1. (1) Възпроизвеждане на видео
 2. (2) Номер на възпроизведената снимка/Общ брой записани снимки
 3. (3) Ниво на батерията
 1. (4) Символ за връщане назад
 2. (5) Време за запис на видео
 3. (6) Ниво на компенсация на експонацията

Внимание

 • Ако изображението е заснето с друг фотоапарат, възможно е част от информацията за заснемането да не бъде показана.
 • Може да не е възможно да възпроизвеждате изображения, заснети с този фотоапарат, чрез други фотоапарати.