Възпроизвеждане на видео

 1. Превключете към режим на възпроизвеждане.

  • Изберете [Playback: Play/Playback: Възпроизвеждане].
 2. Изберете видеозапис.

  • Натиснете бутона Shutter или Movie recording, за да изберете видео за възпроизвеждане.
  • Изображения със символ Set buttonMovie files, изведен в горния ляв ъгъл на екрана, са видеозаписи.
 3. Натиснете SET.

 4. Натиснете SET, за да възпроизведете видеото.

  • Възпроизвеждането на видео стартира.
  • Можете да преустановите временно възпроизвеждането и да изведете контролите за възпроизвеждане на видео, като натиснете SET. Натиснете бутона отново, за да възобновите възпроизвеждането.

Контроли за възпроизвеждане на видео

Елемент Операции за възпроизвеждане
Playback Възпроизвеждане Всяко натискане на SET превключва между възпроизвеждане и пауза при възпроизвеждане.
Skip backward Прескачане назад Прескача назад с приблиз. 4 s при всяко натискане на SET.
Previous frame Предходен кадър Възпроизвежда предходния кадър с всяко натискане на SET. Ако задържите бутона SET натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо назад.
Next frame Следващ кадър Възпроизвежда видеото кадър по кадър с всяко натискане на SET. Ако задържите бутона SET натиснат, ще превъртите видеозаписа бързо напред.
Skip forward Прескачане напред Прескача напред с приблиз. 4 s при всяко натискане на SET.
specified position Позиция на възпроизвеждане
mm' ss" Време за възпроизвеждане в минути (обозначени с ') и секунди (")
MENUReturn Натиснете бутона MENU, за да се върнете към възпроизвеждане на изображения.

Внимание

 • Ако картата е с ниска скорост на четене или видеофайлът съдържа повредени кадри, възпроизвеждането ще се прекрати.
 • Високата вътрешна температура на фотоапарата може да попречи на възпроизвеждането на видео. Също така възпроизвеждането на видео може да спре, ако температурата на фотоапарата се повиши по време на възпроизвеждане.
 • Когато възпроизвеждате видеозапис чрез фотоапарата, звук не се възпроизвежда. За да възпроизвеждате видеозаписите със звук, използвайте устройство за възпроизвеждане на видео.