Почистване на сензора

Функцията за почистване на сензора на фотоапарата почиства предната част на заснемащия сензор.

Забележка

 • За да постигнете най-добър резултат, почиствайте сензора, когато фотоапаратът е поставен стабилно върху маса или друга равна повърхност.

Почистване веднага

 1. Изберете [Set-up: Sensor cleaning/Set-up: Почистване на сензора].

 2. Изберете [Clean nowClean now/Почистване веднагаClean now].

  • Изберете [OK] в екрана за потвърждение.

Забележка

 • Дори ако повторите процедурата за почистване на сензора, резултатът няма да се подобри значително. Имайте предвид, че е възможно функцията [Clean nowClean now/Почистване веднагаClean now] да не бъде достъпна веднага след почистване.

Автоматично почистване

 1. Изберете [Auto cleaningClean now/Автоматично почистванеClean now].

 2. Изберете опция.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете опция, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.

Забележка

 • Когато е със зададена настройка [At pwr off/При изключване] или [Enable/Разрешено], сензорът се почиства, при изключване на дисплея, включително когато се изключва автоматично.