Яркост на визьора

  1. Изберете [Set-up: Viewfinder brightness/Set-up: Яркост на визьора].

  2. Завъртете селектора Main dial и изберете [Auto/Авто] или [Manual/Ръчно].

    Авто

    • Натиснете бутона Quick Control/Set. Проверете ефекта във визьора по време на снимане.

    Ръчен

    • Завъртете селектора Quick control dial, за да настроите яркостта на визьора, и след това натиснете бутона Quick Control/Set. Проверете ефекта във визьора.