Wi-Fi настройки

 1. Изберете [Wireless features: Wi-Fi settings/Wireless features: Wi-Fi настройки].

 2. Изберете опция.

 • Wi-Fi/Wi-Fi

  Когато е забранено използването на електронни и безжични устройства, като напр. на борда на самолети или в болници, задайте настройка [Disable/Забранено].

 • Connection history/Хронология на връзките

  Можете да зададете за хронологията на връзките на свързаните чрез Wi-Fi устройства настройка [Show/Покажи] или [Do not display/Не показвай].

 • Send to smartphone after shot/Изпращане към смартфон след снимане

  Изображенията могат автоматично да се прехвърлят към смартфон ().

 • MAC address/MAC адрес

  Можете да проверите MAC адреса на фотоапарата.