Извличане на изображения от RAW серия от снимки

Можете да извлечете всяко изображение от файловете (последователности, ), заснети в режим „RAW серия от снимки“, като JPEG, HEIF или RAW изображение.

 1. Възпроизведете изображението.

  • Натиснете бутона Playback.
 2. Изберете последователност.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете последователност.
  • При възпроизвеждане на единични изображения последователностите са обозначени със символ [SETRAW burst] в горния ляв ъгъл.
  • В режим на групово възпроизвеждане, натиснете бутона Quick Control/Set, за да превключите към възпроизвеждане на единични изображения.

  Забележка

  • Различните настройки може да имат различен ефект върху последователностите от този върху извлечените JPEG/HEIF изображения или върху JPEG/HEIF изображенията, обработени от извлечени RAW изображения.
 3. При възпроизвеждане на единични изображения натиснете бутона Quick Control/Set.

 4. Изберете [RAW burst].

  • Изображенията от последователността се възпроизвеждат.
 5. Изберете изображение.

  • Завъртете селектора Quick control dial, за да изберете изображението за извличане.
  • За да изтриете ненужните части от началото и края на последователността, натиснете бутона Erase.
 6. Натиснете бутона Quick Control/Set.

 7. Изберете формат на изображението и съхранете извлеченото изображение.

  • Чрез функцията [Extract as JPEG/Извличане като JPEG] или [Extract as HEIF/Извличане като HEIF] можете да изберете [Edit and save/Редактирай и съхрани] и да извършите RAW обработка (), преди да съхраните изображението.

Забележка

 • Изображенията се съхраняват в качество [FineLarge], когато изберете [Extract as JPEG/Извличане като JPEG] или [Extract as HEIF/Извличане като HEIF].
 • Творчески филтри, изрязване и промяна на размера не са достъпни за JPEG/HEIF изображения, извлечени от RAW серия от снимки или обработени от извлечени RAW изображения.
 • HEIF изображения, извлечени от RAW серия от снимки, не могат да бъдат конвертирани във формат JPEG.