Показване на предупреждение за преекспониране

Можете да зададете показване на мигаща индикация върху преекспонираните зони на екрана за възпроизвеждане. За да постигнете по-детайлна градация в мигащите зони, където желаете градацията да бъде възпроизведена вярно, задайте отрицателна стойност за компенсация на експонацията и снимайте отново за по-добър резултат.

  1. Изберете [Playback: Highlight alert/Playback: Предупреждение за преекспониране].

  2. Изберете [Enable/Разрешено].