Творчески филтри за снимане

В режим Creative filters (творчески филтри) можете да записвате видео с приложен един от пет филтърни ефекта: Мечта, Стари филми, Спомен, Драматично черно-бяло или Миниатюра за видео.

Може да се зададе настройка за резолюция Full HD/Full HD (NTSC) или Full HD (PAL).

 1. Изберете [Shooting: Shooting creative filters/Shooting: Творчески филтри за снимане].

 2. Изберете филтърен ефект.

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете филтърен ефект ().
  • За видео с ефект „Миниатюра“ преместете AF точката в позицията, в която искате да фокусирате. Преместете рамката на сцената, ако AF точката е извън нея, така че AF точката да е подравнена с нея.
 3. Настройте нивото на филтърния ефект.

  • Натиснете бутона INFO.
  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете ниво на филтърния ефект, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Когато задавате видео с ефект "Миниатюра", изберете скорост на възпроизвеждане.
 4. Направете снимката.

Внимание

 • Също така не е възможен изглед с увеличаване.
 • Не се извежда хистограма.
 • Небето, бели стени или подобни обекти може да не се заснемат с гладка градация и може да са с неправилна експонация или цветове или да съдържат значителен шум.

Характеристики на творческите филтри

 • Dream Dream/Мечта

  Създава нежна, мечтателна и духовна атмосфера. Придава на видеозаписа мекота, разфокусирайки периферията на изображението. Можете да настроите разфокусираните зони по периферията на изображението.

 • Old movies Old movies/Стари филми

  Създава атмосфера на стар филм, добавяйки колебания, драскотини и потрепвания. Изображението е маскирано с черно отгоре и отдолу. Настройвайки нивото на този филтърен ефект, можете да променяте интензивността на колебанията и драскотините.

 • Memory Memory/Спомен

  Създава усещане за далечен спомен. Придава на видеозаписа мекота, редуцирайки яркостта по периферията на изображението. Настройвайки нивото на този филтърен ефект, можете да променяте общата наситеност и яркостта по периферията на изображението.

 • Dramatic B&W Dramatic B&W/Драматично черно-бяло

  Създава атмосфера на драматичен реализъм чрез контрастно черно-бяло изображение. Можете да регулирате зърнистостта и черно-белия ефект.

 • Miniature effect movies Miniature effect movies/Видео с ефект „Миниатюра“

  Можете да записвате видео с ефект "Миниатюра" (диорама). Изберете скорост на възпроизвеждане и записвайте.

  Ако желаете центърът на изображението да бъде на фокус, снимайте с фабричните настройки.

  За да преместите зоната на фокус (рамката на сцената), вижте „Настройване на ефект Миниатюра“ (). За AF зона се използва „1-точков AF“. Препоръчително е да снимате, като центрирате AF точката в рамката на сцената. AF точката и рамката на сцената са скрити по време на запис.

  На стъпка 5 задайте настройка за скорост на възпроизвеждане [5x/5x], [10x/10x] или [20x/20x], преди да снимате.

Скорост и време за възпроизвеждане (за 1-минутно видео)

Скорост Време за възпроизвеждане
5x/5x Приблиз. 12 s
10x/10x Приблиз. 6 s
20x/20x Приблиз. 3 s

Внимание

 • [Miniature effect movies] (Видео с ефект „Миниатюра“)

 • Звук не се записва.
 • Функцията „Следящ AF за видео“ е забранена.
 • Редактиране не е достъпно за видеозаписи с ефект „Миниатюра“ с време за възпроизвеждане, по-малко от 1 s ().