Цифрово увеличаване

При резолюция на записа [Full HD29.97 fps]/[Full HD23.98 fps] (NTSC) или [Full HD25.00 fps] (PAL) можете да записвате с приблиз. 1–10× цифрово увеличение.

 1. Изберете [Shooting: Digital zoom/Shooting: Цифрово увеличаване].

 2. Изберете опция.

  • Изберете увеличението и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Натиснете бутона MENU, за да затворите менюто.
 3. Използвайте цифровото увеличаване.

  • За да увеличите, докоснете [Digital Zoom] долу вдясно или, ако сте присъединили бутоните Up key Down key към [Digital zoom/Цифрово увеличаване] в [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните], натиснете Up key Down key.
  • Извежда се скалата за цифрово увеличаване.
  • Докоснете [▲T] или натиснете бутона Up key за увеличаване и докоснете [▼W] или натиснете бутона Down key за намаляване.
  • Натискането на спусъка наполовина фокусира чрез [1-point AF/1-точков AF] (фиксирана в центъра).
  • За да отмените цифровото увеличаване, задайте настройка [Disable/Забранено] на стъпка 2.

Внимание

 • Препоръчително е да използвате статив, за да предотвратите заклащането на фотоапарата.
 • Запис на видео от последователни кадри, творчески филтри и функцията "Цифров IS за видео" не са достъпни.
 • Максималната ISO чувствителност е ISO 12800.
 • Също така не е възможен изглед с увеличаване.
 • Тъй като функцията за цифрово увеличаване при запис на видео обработва изображението по цифров път, изображението ще изглежда по-зърнисто при по-голямо увеличение. Също така може да се забелязва шум, светли петна и др. в изображението.
 • Вижте също Условия на снимане, които затрудняват фокусирането.
 • Вътрешната температура на фотоапарата може да се повиши и наличното време за запис да се намали.
 • Контролът на прегряването е с настройка [Disable/Забранено] и не може да бъде променен ().