Таймер за показания

Можете да зададете продължителността на таймера за показания (който определя продължителността на показване на стойностите на експонацията/AE фиксирането), след като бъде задействан, като например след натискане на спусъка наполовина.

  1. Изберете [Shooting: Metering timer/Shooting: Таймер за показания].

  2. Задайте опция за време.