Запаметяване на данни за ретуширане на следи от прах

Можете също да добавите към изображението данни за ретуширане на следи от прах, в случай че функцията за почистване на сензора не е успяла да отстрани частици прах от сензора. Данните за ретуширане на следи от прах се използват от Digital Photo Professional софтуера (софтуер за EOS), за да се изтрият следите от прах автоматично.

Подготовка

 • Използвайте обектив RF или EF.
 • Подгответе бял обект, като например чист бял лист хартия.
 • Настройте фокусното разстояние на обектива към 50 mm или повече.
 • Задайте за режим на фокуса MF () и фокусирайте в безкрайността (∞). Ако обективът няма скала за разстояние, обърнете обектива на фотоапарата към себе си и завъртете пръстена за фокусиране на обектива по часовниковата стрелка докрай.
 1. Изберете [Shooting: Dust Delete Data/Shooting: Данни за ретуширане на следи от прах].

 2. Изберете [OK].

  • След изпълнението на автоматичното почистване на заснемащия сензор ще се появи екран със съобщение. Въпреки че се чува механичен звук от освобождаването на затвора по време на почистването, снимка не се заснема.
 3. Фотографирайте обект с еднороден бял цвят.

  • Фотографирайте обект с еднороден бял цвят (например неизползван лист бяла хартия), който изпълва екрана, от разстояние 20–30 cm.
  • Изображението няма да се запамети, но данните ще се запаметят дори ако във фотоапарата няма поставена карта.
  • Данните за ретуширане на следи от прах ще се запаметят след заснемане на изображението. Когато данните за ретуширане на следи от прах се запаметят, ще се изведе съобщение.
  • Ако данните не се запаметят успешно, ще се изведе съобщение за грешка. Прегледайте информацията в Подготовка, изберете [OK], и снимайте отново.

Добавяне на данни за ретуширане на следи от прах

Фотоапаратът вече ще прилага запаметените данни за ретуширане на следи от прах към всички снимки. Запаметяването на данни за ретуширане на следи от прах преди снимане е препоръчително.

За информация относно използването на Digital Photo Professional (софтуер за EOS) за автоматично ретуширане на следи от прах, вижте "Ръководство за използване на Digital Photo Professional".

Размерът на файла като цяло не се влияе от данните за ретуширане на следи от прах, добавени към изображенията.

Внимание

 • Данни за ретуширане на следи от прах не се запаметяват, ако се използва обектив EF-S.
 • Данни за ретуширане на следи от прах не се добавят към изображенията, когато [Distortion correction/Корекция на изкривяването] е с настройка [Enable/Разрешено].
 • Ако върху обекта има фигури или мотиви, те може да бъдат разпознати като прах и това да повлияе на прецизността при ретуширането на прах чрез Digital Photo Professional (софтуер за EOS).