Корекция на изкривяването на обектива

Винетиране, изкривяване на изображението и други проблеми могат да бъдат следствие от оптичните характеристики на обектива. Фотоапаратът може да компенсира тези явления чрез функцията [Lens aberration correction/Корекция на изкривяването на обектива].

 1. Изберете [Shooting: Lens aberration correction/Shooting: Корекция на изкривяването на обектива].

 2. Изберете опция.

 3. Изберете настройка.

  • Уверете се, че на екрана е показано името на монтирания обектив и съобщението [Correction data available/Налични данни за корекция].
  • Ако на дисплея се изведе [Correction data not available/Данни за корекция не са налични] или [Peripheral illumination], вижте Digital Lens Optimizer (цифрово оптимизиране на обектива.

Корекция на винетирането на обектива

Може да се коригира ефектът на винетиране (тъмна периферия на изображението).

Внимание

 • В зависимост от условията на снимане е възможна появата на шум по периферията на изображението.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.

Забележка

 • Нивото на корекция ще бъде по-ниско от максималното ниво на корекция, което можете да зададете чрез софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS).

Корекция на изкривяването

Може да се коригира изкривяването (изкривяване на изображението).

Внимание

 • Задаването на корекция на изкривяването може малко да промени зрителния ъгъл, поради което изображенията са малко изрязани и изглеждат малко по-малко резки.
 • Размерът на изрязаното изображение може да се различава за снимки и видео.

Забележка

 • При запис на видео с RF обективи се поддържа прилагане на корекция на изкривяването.

Цифрово оптимизиране на обектива

Може да се извърши корекция на различни изкривявания, причинени от оптичните характеристики на обектива, на дифракцията и влошаването на резолюцията, причинено от нискочестотния филтър.

Ако се изведе съобщение [Correction data not available/Данни за корекция не са налични] или [Peripheral illumination] от функцията [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива], можете да използвате софтуера EOS Utility, за да добавите във фотоапарата данни за корекция на обектива. За повече информация вижте "Ръководство за използване на EOS Utility".

Внимание

 • Обработката на изображението, след като приключите снимането, отнема повече време, когато е зададена настройка [High/Високо] (което кара индикатора за достъп да свети по-дълго).
 • Максималният брой снимки в серия е по-малък при настройка [High/Високо]. Записването на изображения в картата отнема повече време.
 • В зависимост от условията на снимане шумът може да се усили вследствие на корекцията. Контурите в изображението може да са по-резки. Настройте рязкостта чрез параметъра на стила на снимката или задайте за [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] настройка [Disable/Забранено] преди заснемането.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.
 • За запис на видео [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] не се извежда. (Не може да се приложи корекция.)
 • Ефектът от функцията Digital Lens Optimizer (цифрово оптимизиране на обектива) не може да бъде наблюдаван на екрана по време на снимане.

Забележка

 • Когато за [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] сте задали настройка [Standard/Стандартно] или [High/Високо], [Chromatic aberr corr/Корекция на хроматичната аберация] и [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] няма да се извеждат, но и двете функции ще бъдат с настройка [Enable/Разрешено] за снимане.

Корекция на хроматичната аберация

Може да се коригира хроматичната аберация (разлагането на светлината по контурите на обектите).

Забележка

 • [Chromatic aberr corr/Корекция на хроматичната аберация] не се извежда, когато [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е с настройка [Standard/Стандартно] или [High/Високо].

Корекция на дифракцията

Може да се коригира дифракцията (загуба на рязкост, причинена от отвора на диафрагмата).

Внимание

 • В зависимост от условията на снимане шумът може да се усили вследствие на корекцията.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.
 • За запис на видео [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се извежда. (Не може да се приложи корекция.)
 • Ефектът от корекцията на дифракцията не може да бъде наблюдаван на екрана по време на снимане.

Забележка

 • Настройката за корекция на дифракцията коригира загубата на резолюция, възникваща не само от дифракцията, но и от нискочестотния филтър и други фактори. Затова корекцията е ефективна и при експонации при широко отворена диафрагма.
 • [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се извежда, когато [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е с настройка [Standard/Стандартно] или [High/Високо].

Внимание

 • Общи предупреждения за корекция на изкривяването на обектива

 • Корекция на изкривяването на обектива не може да се приложи към съществуващите JPEG/HEIF изображения.
 • При използване на обектив на друг производител е препоръчително да зададете настройка [Disable/Забранено] за корекциите дори ако е изведена информацията [Correction data available/Налични данни за корекция].
 • Затова, ако сте увеличили периферията на изображението, може да бъдат показани части от изображението, които няма да бъдат заснети.
 • Нивото на корекция ще бъде по-ниско (освен при корекция на дифракцията), ако използваният обектив не предава информация за разстоянието.

Забележка

 • Общи бележки за корекция на изкривяването на обектива

 • Ефектът от корекцията на изкривяванията на обектива ще се различава в зависимост от използвания обектив и условията на снимане. Ефектът може да не се забелязва ясно в зависимост от използвания обектив, условията на снимане и др.
 • Ако ефектът от корекцията не се забелязва, ви препоръчваме да увеличите изображението след заснемането и да го прегледате отново.
 • Корекция може да се приложи дори когато е монтиран удължител или Canon Life-Size Converter.
 • Ако фотоапаратът не съдържа данни за корекция за монтирания обектив, ефектът ще бъде както при настройка [Disable/Забранено] (освен при корекция на дифракцията).
 • Ако е необходимо, вижте и "Ръководство за използване на EOS Utility".