Използване на визьора

Погледнете през визьора, за да го активирате. Можете също да зададете активиране само на екрана или само на визьора ().

Настройване на диоптъра

  1. Плъзнете плъзгача за настройване на диоптъра.

    • Плъзнете плъзгача за настройване на диоптъра наляво или надясно, за да осигурите ясен образ във визьора.

Внимание

  • Визьорът и екранът на фотоапарата не могат да се използват едновременно.
  • Визьорът остава деактивиран, докато дисплеят е отворен, дори ако доближите окото си до визьора.
  • При някои съотношения на изображението ще се появят черни зони в горната и долната част или в лявата и дясната част на екрана. Тези зони няма да бъдат записани.