Многофункционално чехълче

Многофункционалното чехълче е чехълче за аксесоари, което захранва аксесоарите и предлага разширена комуникационна функционалност.

Използване на многофункционалното чехълче

Сваляне на капачката на чехълчето

 • Свалете капачката на чехълчето (1), като натиснете с пръст частта, означена с (A) на илюстрацията, както е показано. Съхранявайте капачката на чехълчето на удобно място, за да не я загубите.

Монтиране на аксесоари

 • Когато монтирате аксесоари, които комуникират чрез контактните пластини на многофункционалното чехълче, вкарайте крачето на аксесоара докрай (чува се изщракване) и след това плъзнете заключващия лост на крачето, за да го фиксирате. За повече информация вижте ръководството за използване на аксесоара.
 • Изброените по-долу аксесоари не могат да бъдат монтирани директно към многофункционалното чехълче.

  • Speedlite EL-1/600EXII-RT/600EX-RT/580EX II
  • Предавател за Speedlite светкавици ST-E3-RT (вер. 2)/ST-E3-RT
  • Удължител за чехълче OC-E3
  • GPS приемник GP-E2
 • За да използвате изброените по-горе аксесоари с фотоапарата, ще ви е необходим адаптер за многофункционално чехълче AD-E1 (продава се отделно). За повече информация вижте ръководството за използване на AD-E1.
 • Когато монтирате аксесоари, различни от тези, предназначени за обикновени чехълчета, вкарайте крачето на аксесоара докрай и след това плъзнете заключващия лост на крачето, за да го фиксирате. За повече информация вижте ръководството за използване на аксесоара.
 • Електронният визьор EVF-DC2/EVF-DC1 не може да бъде монтиран към многофункционалното чехълче. Опитът да монтирате аксесоарите със сила може да причини повреда на аксесоарите или на многофункционалното чехълче.

Поставяне на капачката на чехълчето

 • След като демонтирате аксесоарите от многофункционалното чехълче, поставете отново капачката на чехълчето, за да предпазите контактните пластини от прах и вода.
 • Плъзнете капачката на чехълчето докрай, като натиснете частта, означена с (B) на илюстрацията, както е показано.

Внимание

 • Монтирайте аксесоарите правилно, както е описано в Монтиране на аксесоари. Неправилно поставеният аксесоар може да причини неизправност на фотоапарата или на аксесоара или изпадане на аксесоара.
 • Издухвайте всички нечистотии от многофункционалното чехълче с помощта на налична в търговската мрежа продухваща помпа или друг подобен инструмент.
 • Ако многофункционалното чехълче се намокри, изключете фотоапарата и го оставете да изсъхне преди употреба.
 • Използвайте капачката за чехълчето, доставена заедно с фотоапарата.