Контрол с докосване

 1. Изберете [Set-up: Touch control/Set-up: Контрол с докосване].

 2. Изберете опция.

  • Настройката [Sensitive/Чувствително] прави сензорния дисплей по-чувствителен в сравнение с настройката [Standard/Стандартно].
  • За да забраните операциите с докосване, изберете [Disable/Забранено].

Внимание

 • Предупреждения за операции със сензорния дисплей

 • Не използвайте остри предмети, като например нокът или химикалка, за операции с докосване.
 • Не докосвайте дисплея с мокри пръсти. Ако върху дисплея попадне влага или ако го докоснете с мокри пръсти, сензорният панел може да не реагира или да не функционира правилно. В този случай изключете захранването и забършете дисплея с кърпа.
 • Поставянето на защитно фолио или стикер (достъпни в търговската мрежа) върху дисплея може да намали чувствителността му за операции с докосване.
 • Фотоапаратът може да не реагира и ако бързо изпълнявате операции с докосване, когато е зададена настройка [Sensitive/Чувствително].