Език

  1. Изберете [Set-up: LanguageLanguage/Set-up: ЕзикLanguage].

  2. Задайте желания език.