Качество на образа на дисплея

Можете да изберете приоритет на характеристиките на екрана за снимане в режим на заснемане на снимки.

 1. Изберете [Shooting: Disp. performance/Shooting: Качество на образа на дисплея].

 2. Изберете опция.

  При настройка [Smooth/Гладко]

  • Чрез натискане на бутона INFO за добавяне на отметка можете да включите местата със слаба светлина в сценариите за ограничаване на ниските кадрови честоти.
  • Високата кадрова честота (119,88 fps) на настройката [Smooth/Гладко] се използва по време на готовност за снимане при снимане чрез визьора.

Внимание

 • Някои условия на снимане и операции с фотоапарата може да затруднят постигането на гладък образ с висока кадрова честота дори когато е зададена настройка [Smooth/Гладко].
 • Снимането в условия на слаба светлина с настройка [Suppress lower frame rate/Ограничаване на ниските кадрови честоти] за екрана за снимане може да се отрази на работата на фотоапарата, както е посочено по-долу.

  • По-бързо изтощаване на батерията
  • По-малък възможен брой снимки
  • По-ниска яркост на показване на изображението
  • Затруднено автоматично фокусиране
  • По-ниска точност на измерване
  • По-ниска точност на разпознаване на пулсации на светлината
  • По-ниска точност на разпознаване на обекти