Формат на информацията във визьора

Можете да зададете начина на показване на информацията във визьора.

  1. Изберете [Shooting: VF display format/Shooting: Формат на визьора].

  2. Изберете опция.