Реверсиран дисплей

Можете да използвате огледално изображение, когато снимате с дисплей, завъртян напред към обекта (в посоката на обектива).

  1. Изберете [Shooting: Reverse display/Shooting: Реверсиран дисплей].

  2. Изберете [On/Вкл].

    • Изберете [Off/Изкл], за да не се извежда огледално изображение, когато дисплеят е завъртян напред към обекта.