Персонализиране на опциите за бърз контрол

Елементите и оформлението на екрана за бърз контрол са персонализируеми.

 1. Изберете [Shooting: Customize Quick Controls/Shooting: Персонализиране на опциите за бърз контрол].

 2. Изберете [Edit layout/Редактиране на оформлението].

 3. Изберете елементи, които желаете да премахнете.

  • Завъртете селектора Quick control dial или използвайте Multi-controller, за да изберете елемент за изтриване, и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Елементите, показани в екрана за бърз контрол, са обозначени с отметка. Елементите без отметка ще бъдат премахнати.
 4. Изберете елементи, които желаете да добавите.

  • Завъртете селектора Quick control dial или използвайте Multi-controller, за да изберете елемент за добавяне, и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • За да промените оформлението, натиснете бутона INFO.
 5. Променете оформлението.

  • Използвайте селектора Quick control dial, за да изберете елемент за преместване, и натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Използвайте селектора Quick control dial, за да преместите елемента, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Натиснете бутона MENU, за да затворите екрана за настройване.
 6. Изберете [Save and exit/Запаметяване и изход].

 7. Прегледайте екрана.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да проверите екрана с приложените настройки.

Инициализиране на екрана за потребителски бърз контрол или изтриване на всички елементи

 • Изберете [Reset settings/Инициализиране на настройките], за да възстановите фабричните елементи и оформление на екрана за бърз контрол.
 • Изберете [Clear all items/Изтриване на всички елементи], за да премахнете всички елементи от оформлението, така че при натискане на бутона Quick Control/Set да не се извежда екран за бърз контрол.