Автоматично нивелиране

Предназначението на функцията за автоматично нивелиране е да осигури водоравна ориентация на изображенията. Тази функция се прилага и при снимане с вертикална ориентация.

  1. Изберете [Shooting: Stills Auto level/Shooting: Stills Автоматично нивелиране].

  2. Изберете [Enable/Разрешено].

Внимание

  • Ако за [Stills Auto level/Stills Автоматично нивелиране] е зададена настройка [Enable/Разрешено], посочените по-долу елементи от менюто няма да бъдат достъпни. Проверете ги преди снимане, защото текущите им настройки може да бъдат променени.

    • [Shutter mode/Режим на затвора]: [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]
    • [Drive mode/Метод на снимане]: [High-speed continuous shooting plus] (Високоскоростна серия от снимки +) и [High-speed continuous shooting] (Високоскоростна серия от снимки) (ако [Shutter mode/Режим на затвора] е с настройка [Mechanical/Механичен])