Корекция на изкривяването на обектива

Винетиране, изкривяване на изображението и други проблеми могат да бъдат следствие от оптичните характеристики на обектива. Фотоапаратът може да компенсира тези явления чрез функцията [Lens aberration correction/Корекция на изкривяването на обектива].

 1. Изберете [Shooting: Lens aberration correction/Shooting: Корекция на изкривяването на обектива].

 2. Изберете опция.

 3. Изберете настройка.

  • Уверете се, че на екрана е показано името на монтирания обектив и съобщението [Correction data available/Налични данни за корекция].
  • Ако на дисплея се изведе [Correction data not available/Данни за корекция не са налични] или [Peripheral illumination], вижте Digital Lens Optimizer (цифрово оптимизиране на обектива).

Корекция на винетирането на обектива

Може да се коригира ефектът на винетиране (тъмна периферия на изображението).

Внимание

 • В зависимост от условията на снимане е възможна появата на шум по периферията на изображението.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.

Забележка

 • Нивото на корекция ще бъде по-ниско от максималното ниво на корекция, което можете да зададете чрез софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS).

Корекция на изкривяването

Може да се коригира изкривяването (изкривяване на изображението).

Внимание

 • Задаването на корекция на изкривяването може малко да промени зрителния ъгъл, поради което изображенията са малко изрязани и изглеждат малко по-малко резки.
 • Размерът на изрязаното изображение може да се различава за снимки и видео.

Забележка

 • При запис на видео с RF обективи се поддържа прилагане на корекция на изкривяването.

Digital Lens Optimizer (Цифрово оптимизиране на обектива)

Може да се извърши корекция на различни изкривявания, причинени от оптичните характеристики на обектива, на дифракцията и влошаването на резолюцията, причинено от нискочестотния филтър.

Ако се изведе съобщение [Correction data not available/Данни за корекция не са налични] или [Peripheral illumination] от функцията [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива], можете да използвате софтуера EOS Utility, за да добавите във фотоапарата данни за корекция на обектива. За повече информация вижте "Ръководство за използване на EOS Utility".

Внимание

 • Обработката на изображението, след като приключите снимането, отнема повече време, когато е зададена настройка [High/Високо] (което кара индикатора за достъп да свети по-дълго).
 • Максималният брой снимки в серия е по-малък при настройка [High/Високо]. Записването на изображения в картата отнема повече време.
 • В зависимост от условията на снимане шумът може да се усили вследствие на корекцията. Контурите в изображението може да са по-резки. Настройте рязкостта чрез параметъра на стила на снимката или задайте за [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] настройка [Disable/Забранено] преди заснемането.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.
 • За запис на видео [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] не се извежда. (Не може да се приложи корекция.)
 • Ефектът от функцията Digital Lens Optimizer (цифрово оптимизиране на обектива) не може да бъде наблюдаван на екрана по време на снимане.

Забележка

 • Когато за [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] сте задали настройка [Standard/Стандартно] или [High/Високо], [Chromatic aberr corr/Корекция на хроматичната аберация] и [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] няма да се извеждат, но и двете функции ще бъдат с настройка [Enable/Разрешено] за снимане.

Корекция на хроматичната аберация

Може да се коригира хроматичната аберация (разлагането на светлината по контурите на обектите).

Забележка

 • [Chromatic aberr corr/Корекция на хроматичната аберация] не се извежда, когато [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е с настройка [Standard/Стандартно] или [High/Високо].

Корекция на дифракцията

Може да се коригира дифракцията (загуба на рязкост, причинена от отвора на диафрагмата).

Внимание

 • В зависимост от условията на снимане шумът може да се усили вследствие на корекцията.
 • Колкото по-висока е ISO светлочувствителността, толкова по-ниско ще бъде нивото на корекция.
 • За запис на видео [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се извежда. (Не може да се приложи корекция.)
 • Ефектът от корекцията на дифракцията не може да бъде наблюдаван на екрана по време на снимане.

Забележка

 • Настройката за корекция на дифракцията коригира загубата на резолюция, възникваща не само от дифракцията, но и от нискочестотния филтър и други фактори. Затова корекцията е ефективна и при експонации при широко отворена диафрагма.
 • [Diffraction correction/Корекция на дифракцията] не се извежда, когато [Digital Lens Optimizer/Цифрово оптимизиране на обектива] е с настройка [Standard/Стандартно] или [High/Високо].

Внимание

 • Общи предупреждения за корекция на изкривяването на обектива

 • Корекция на изкривяването на обектива не може да се приложи към съществуващите JPEG/HEIF изображения.
 • При използване на обектив на друг производител е препоръчително да зададете настройка [Disable/Забранено] за корекциите дори ако е изведена информацията [Correction data available/Налични данни за корекция].
 • Затова, ако сте увеличили периферията на изображението, може да бъдат показани части от изображението, които няма да бъдат заснети.
 • Нивото на корекция ще бъде по-ниско (освен при корекция на дифракцията), ако използваният обектив не предава информация за разстоянието.

Забележка

 • Общи бележки за корекция на изкривяването на обектива

 • Ефектът от корекцията на изкривяванията на обектива ще се различава в зависимост от използвания обектив и условията на снимане. Ефектът може да не се забелязва ясно в зависимост от използвания обектив, условията на снимане и др.
 • Ако ефектът от корекцията не се забелязва, ви препоръчваме да увеличите изображението след заснемането и да го прегледате отново.
 • Корекция може да се приложи дори когато е монтиран удължител или Canon Life-Size Converter.
 • Ако фотоапаратът не съдържа данни за корекция за монтирания обектив, ефектът ще бъде както при настройка [Disable/Забранено] (освен при корекция на дифракцията).
 • Ако е необходимо, вижте и "Ръководство за използване на EOS Utility".