Запаметяване на стил на снимката

Можете да изберете базов стил на снимката, като например [Portrait/Портрет] или [Landscape/Пейзаж], да го настроите в зависимост от своите предпочитания и да го запаметите в [User Def. 1/Потребителски 1] – [User Def. 3/Потребителски 3]. Това е полезно, когато създавате няколко стила на снимката с различни настройки.

Стиловете на снимки, които сте добавили във фотоапарата чрез EOS Utility (софтуер за EOS, ), също могат да бъдат настройвани тук.

 1. Изберете [Shooting: Picture Style/Shooting: Стил на снимката].

 2. Изберете [User Def./Потребителски].

  • Изберете [User Def. */Потребителски *] и след това натиснете бутона INFO.
 3. Натиснете бутона Quick Control/Set.

  • При селектирана опция [Picture Style/Стил на снимката] натиснете бутона Quick Control/Set.
 4. Изберете базов стил на снимката.

  • Изберете базовия стил на снимката и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Избирайте стилове по този начин и когато коригирате стилове, запаметени във фотоапарата чрез EOS Utility (софтуер за EOS).
 5. Изберете опция.

  • Изберете опция и натиснете бутона Quick Control/Set.
 6. Задайте нивото на ефекта.

  • Натиснете бутона MENU, за да запаметите зададената настройка и да се върнете към екрана за избор на стил на снимката.
  • Базовият стил на снимката ще бъде посочен отдясно на [User Def. */Потребителски *].
  • Оцветено в синьо име на стил [User Def. */Потребителски *] показва, че фабричните стойности са били променени.

Внимание

 • Ако за [User Def. */Потребителски *] вече е запаметен стил на снимката, промяната на базовия стил на снимката ще нулира настройките на параметрите на вече запаметения потребителски стил на снимката.
 • Можете да възстановите фабричните настройки на стил [User Def. */Потребителски *], като изберете [Basic settings/Основни настройки] в [Set-up: Reset camera/Set-up: Инициализиране на фотоапарата].

Забележка

 • За да снимате със запаметен стил на снимката, изберете запаметения стил [User Def. */Потребителски *] и снимайте.
 • За запаметяване на файл със стил на снимката във фотоапарата вижте инструкциите за работа със софтуера EOS Utility.