Автоматичен клин на експонацията (AEB)

При клин на експонацията три последователни изображения се заснемат при различни експонации в рамките на зададения диапазон до ±3 нива (през 1/3 стъпка) чрез автоматично регулиране на скоростта на затвора, отвора на диафрагмата или ISO светлочувствителността.

AEB означава Auto Exposure Bracketing (Автоматичен клин на експонацията).

 1. Изберете [Shooting: Expo.comp./AEB/Shooting: Компенс. на експонацията/AEB].

 2. Задайте AEB диапазон.

  • Завъртете селектора Main dial, за да изберете диапазон на AEB (1). Завъртете селектора Quick control dial, за да зададете ниво на компенсация на експонацията.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да я зададете.
  • Когато затворите менюто, диапазонът на AEB ще се изведе на екрана.
 3. Направете снимката.

  Стандартна експонация

  Намалена експонация

  Увеличена експонация

  • Трите снимки от клина ще бъдат заснети според зададения метод на снимане в следната последователност: стандартна експонация, намалена експонация и увеличена експонация.
  • AEB не се отменя автоматично. За да отмените AEB, изпълнете стъпка 2, за да изключите показанието за AEB диапазон.

Внимание

 • Компенсацията на експонацията в режим AEB може да бъде по-малко ефективна, когато [Shooting: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Автоматично оптимизиране на осветеността] () е с настройка, различна от [Disable/Забранено].

Забележка

 • Символът [AE lock] мига в долния ляв ъгъл на екрана по време на AEB снимане.
 • Ако избраният метод на снимане е [Single shooting], натиснете спусъка три пъти за всяка снимка. В режимите [High-speed continuous shooting plus], [High-speed continuous shooting] или [Low-speed continuous shooting], при натискане и задържане на спусъка докрай се заснемат последователно три снимки и след това фотоапаратът автоматично спира да снима. Когато е зададена настройка [10 sec. self-timer] или [2 sec. self-timer], се заснема серия от три снимки със закъснение 10 s или 2 s. Когато е зададена настройка [Self-timer: Continuous], заснетите в серия снимки са тройно повече от зададения брой.
 • Можете да зададете AEB в комбинация с компенсация на експонацията.
 • Функцията AEB не може да се използва със светкавица или неограничена експонация, с функцията за редуциране на шума чрез множество експонации, с клин на фокуса, творчески филтри, режим HDR или при заснемане на RAW серия от снимки.
 • AEB ще се отмени автоматично при извършване на някоя от следните операции: поставяне на превключвателя на захранването в позиция Power off или когато светкавицата е напълно заредена.