Режим „Деца“

Използвайте режим [Kids] (Kids/Деца) за заснемане на активни деца в движение. Цветът на кожата ще има здравословен вид.

Tips Съвети за снимане

  • Проследете обекта с рамката на AF зоната.

    Настройката по подразбиране за [Autofocus: AF area/Autofocus: AF зона] е [Whole area AF/AF в пълна зона]. Когато натиснете спусъка наполовина, се появяват рамки на AF зоната (1). След постигането на фокус AF точката се оцветява в синьо.

  • Снимайте серия от снимки.

    Настройката по подразбиране е [High-speed continuous shooting] (High speed continuous/Високоскоростна серия от снимки). В правилния момент натиснете спусъка докрай, за да заснемете снимката. За да проследите обекта и да уловите промените в неговото движение и изражението на лицето му, задръжте спусъка натиснат, за да заснемете серия от снимки.

Внимание

  • Използването на външна светкавица ще намали честотата на заснемане на серия от снимки.