Режим „Панорамна снимка“

Използвайте режим [Panoramic shot] (Панорамна снимка) за заснемане на панорами. Панорамата се създава чрез комбиниране на серия от снимки, заснети, докато движите фотоапарата в една посока, като държите спусъка натиснат докрай.

 1. Изберете посока на заснемане.

  • Натиснете бутона AF point selection или докоснете [Shooting direction] в долния десен ъгъл, за да изберете посоката, в която ще снимате.
  • Извежда се стрелка, показваща посоката на преместване на фотоапарата.
 2. Натиснете спусъка наполовина.

  • Задръжте спусъка натиснат наполовина и фокусирайте обекта.
 3. Снимайте.

  • Натиснете спусъка докрай и започнете да движите фотоапарата с постоянна скорост в посоката, указана със стрелка.
  • Заснема се изображението (1) в светлата зона.
  • Показва се индикатор (2) за прогреса на заснемане.
  • Снимането спира, когато освободите спусъка или когато целият индикатор за прогреса на заснемането се оцвети в бяло.

Внимание

 • В някои сцени изображенията, които сте възнамерявали да заснемете, може да не бъдат уловени според очакванията и панорамата може да не изглежда според очакванията.
 • Заснемането може да спре преждевременно, ако движите фотоапарата твърде бавно или твърде бързо. Все пак панорамата, създадена до този момент, ще бъде съхранена.
 • Предвид големите размери на изображенията, заснети в режим Panoramic shot, използвайте компютър или друго устройство, за да промените размера на панорамните снимки, ако желаете да ги отпечатате от карта памет, поставена в принтер Canon.

  Ако софтуер или уеб услуги не работят правилно с панорамните снимки, опитайте да промените техния размер чрез компютър.

 • Снимките на посочените по-долу обекти и сцени може да не се комбинират правилно.

  • Движещи се обекти
  • Обекти, заснети отблизо
  • Сцени, в които контрастът се променя значително
  • Сцени с широки зони в един цвят или мотив, като например море или небе
 • При снимането не се прилага корекция за предотвратяване на размазване, причинено от движението на фотоапарата.
 • Движете фотоапарата бавно, когато използвате обектив с голямо фокусно разстояние или когато снимате нощни сцени или в условия на слаба светлина.
 • Не се прилага стабилизиране на образа на обектива.