UI увеличение

Можете също така да увеличите екраните на менюто, като докоснете дисплея двукратно с два пръста. За да възстановите първоначалния размер, докоснете дисплея двукратно отново.

  1. Изберете [Set-up: UI magnification/Set-up: UI увеличение].

  2. Изберете [Enable/Разрешено].

Внимание

  • Използвайте контролите на фотоапарата, когато конфигурирате функциите от менюто при активирано увеличаване. Операции с докосване не са достъпни.