Фина настройка на цветовата тоналност на визьора

  1. Изберете [Set-up: Fine-tune VF color tone/Set-up: Фина настройка на цветовата тоналност на визьора].

  2. Настройте.

    • Като наблюдавате скалата за нива на сивото, използвайте Multi-controller, за да извършите настройката, и след това натиснете SET. Проверете ефекта във визьора.