Цветовата тоналност на дисплея и на визьора

  1. Изберете [Set-up: Screen/viewfinder color tone/Set-up: Тоналност на дисплея/визьора].

  2. Настройте.

    • Завъртете селектора Quick control dial 1, за да изберете опция, и след това натиснете SET.