Менюта в панела: AF (Снимки)

В режим Scene Intelligent Auto се показват следните екрани.