Запис на видео с изрязване

С RF или EF обективи видеото може да се записва с централната част на сензора (запис с изрязване, наподобяващ използване на телеобектив).

Записът на видео с EF-S обектив има същия ефект като тази функция за запис на видео с изрязване.

  1. Изберете [Shooting: Movie cropping/Shooting: Запис на видео с изрязване].

  2. Изберете [Enable/Разрешено].

Внимание

  • Видео с висока кадрова честота не може да се записва с изрязване.
  • Центърът на екрана се изрязва допълнително, намалявайки активната зона за запис, ако [Shooting Movie digital IS/Shooting Цифров IS за видео] в [Shooting: IS (Image Stabilizer) mode/Shooting: IS (стабилизатор на образа) режим] е с настройка [On/Вкл] или [Enhanced/Усилен].

Забележка

  • Достъпната зона за запис на видео с изрязване е същата като при запис на видео с EF-S обективи.
  • За подробности относно зоната от сензора, използвана за запис, вижте Площ на изображението.