Tv: AE с приоритет на скорост

В този режим можете да задавате скорост на затвора, а фотоапаратът автоматично избира отвор на диафрагмата, за да постигне стандартна експонация, съответстваща на яркостта на обекта. С по-висока скорост на затвора ще постигнете неподвижна снимка на динамична сцена или движещ се обект. С по-ниска скорост на затвора ще постигнете снимка с ефект, създаващ впечатление за движение.

Shutter-priority AE означава Time value (Скорост на затвора).

Следи от движението на обекта

(Ниска скорост: 1/30 s)

"Замръзнало" движение

(Висока скорост: 1/2000 s)

 1. Поставете програматора в позиция Shutter-priority AE.

 2. Задайте желаната скорост на затвора.

  • Завъртете селектора Main dial, за да зададете настройката.
 3. Фокусирайте обекта.

  • Натиснете спусъка наполовина.
  • Отворът на диафрагмата се задава автоматично.
 4. Проверете показанията и снимайте.

  • Ако показанието за отвор на диафрагмата не мига във визьора, експонацията ще бъде стандартна.

Внимание

 • Ако минималното f/число мига, това означава недоекспониране.

  Завъртете селектора Main dial, за да зададете по-ниска скорост на затвора, докато мигането се преустанови, или задайте по-висока ISO светлочувствителност.

 • Ако максималното f/число мига, това означава преекспониране.

  Завъртете селектора Main dial, за да зададете по-висока скорост на затвора, докато мигането на показанието за отвора на диафрагмата се преустанови, или задайте по-ниска ISO светлочувствителност.

Забележка

 • Индикации за скорост на затвора

 • Например "0"5" означава 0,5 s, а показанието "15"" означава 15 s.