Потребителски функции / панел My Menu

Можете да извършвате фини настройки на функциите на фотоапарата и да променяте функциите на бутони и селектори според своите предпочитания. Можете също да добавяте елементи от менюто и потребителски функции, които използвате често, в панела My Menu.