Формат на информацията във визьора

  1. Изберете [Shooting: VF display format/Shooting: Формат на визьора].

  2. Изберете опция.