Симулация на експонацията

Чрез функцията за симулация на експонацията яркостта на изображението на екрана съответства във висока степен на действителната яркост (експонация) на вашите снимки.

 1. Изберете [Shooting: Expo. simulation/Shooting: Симулация на експонацията].

 2. Задайте опция.

 • Enable/Разрешено (Exposure simulation (enable))

  Яркостта на изведеното изображение ще съответства във висока степен на действителната яркост (експонация) на заснетото изображение. Ако зададете компенсация на експонацията, яркостта на изображението ще се промени.

 • During Exposure simulation (during)/По време на Exposure simulation (during)

  Обикновено изображението се извежда със стандартна яркост, за да може лесно да се наблюдава (Exposure simulation (disable)). Само докато държите натиснат бутона за преглед на дълбочината на рязкост, яркостта на изображението ще съответства на действителната яркост (експонация) на заснетото изображение (Exposure simulation (enable)).

 • Disable/Забранено (Exposure simulation (disable))

  Изображението се извежда със стандартна яркост, за да може лесно да се наблюдава. Дори ако зададете компенсация на експонацията, изображението се извежда със стандартна яркост.