Високоскоростен дисплей

Наличен е високоскоростен режим на дисплея, който превключва между заснетата снимка и изображението на живо, когато за метод на снимане е зададена настройка [High-speed continuous shooting]. Дисплеят е с по-бърза реакция, което улеснява проследяването на динамични обекти.

  1. Изберете [Shooting: High-speed continuous shootingHigh speed display/Shooting: High-speed continuous shootingВисокоскоростен дисплей].

  2. Изберете опция.

    • Изберете [Enable/Разрешено] за режим на дисплея, който превключва между всеки кадър от серията снимки и изображението на живо.

Внимание

  • Изображението може да трепти в режим на високоскоростен режим на дисплея. Това се случва по-често при високи скорости на затвора. Това обаче не влияе върху резултатите от заснемането.
  • Режимът за високоскоростен дисплей не работи при скорост на затвора, по-ниска от 1/30 s, стойност за отвор на диафрагмата, по-голяма от f/11, условия, затрудняващи автоматичното фокусиране, снимане със светкавица и разширяване на ISO чувствителността. Също така режимът може да се отмени, докато снимате.

Забележка

  • Режимът за високоскоростен дисплей се използва винаги когато [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора] е с настройка [Electronic/Електронен].