Редуциране на шума в изображението при висока ISO светлочувствителност

Можете да намалите генерирания шум. Тази функция е особено полезна при снимане с висока ISO светлочувствителност. Ако снимате при ниска ISO светлочувствителност шумът в тъмните зони на изображението може да се редуцира в по-голяма степен.

 1. Изберете [Shooting: High ISO speed NR/Shooting: Високо ISO NR].

 2. Задайте нивото.

  • Low/Ниско, Standard/Стандартно, High/Високо

   Фотоапаратът прилага редуциране на шума, съответстващо на зададеното от вас ниво.

  • Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации

   Тази функция извършва редуциране на шума с по-високо качество на изображението, отколкото настройката [High/Високо]. За всяка снимка се заснема серия от четири експонации, които се подравняват и обединяват автоматично в едно JPEG изображение.

   Имайте предвид, че настройката [Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации] не е достъпна с качество на изображението RAW или RAW+JPEG.

Внимание

 • Предупреждения за функцията „Редуциране на шума чрез множество експонации“

 • Ако експонациите са значително разместени поради заклащане на фотоапарата, ефектът от редуцирането на шума в изображението може да се намали.
 • Стремете се да държите фотоапарата стабилно при снимане без статив. Препоръчително е използването на статив.
 • Ако снимате движещ се обект, обектът ще остави следи от движението си в снимката.
 • Автоматичното подравняване на изображенията може да не работи правилно с повтарящи се елементи (мрежа, райета и др.) или едноцветни изображения с еднообразна тоналност.
 • Промяната на яркостта на обекта при заснемането на четирите последователни изображения може да доведе до неравномерна експонация.
 • След заснемането съхраняването на изображението в картата може да отнеме известно време, тъй като се извършва обработка за редуциране на шума и обединяване на изображенията. Извежда се съобщението “BUSY”, докато изображенията се обработват, а снимането не е достъпно, докато обработката не приключи.
 • Настройката [Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации] не може да се използва, когато са зададени следните функции: неограничена експонация, AEB или WB клин, RAW или RAW+JPEG, редуциране на шума в изображението при продължителна експонация, снимане с многократна експонация, режим HDR, HDR PQ, клин на фокуса или снимане с електронен затвор.
 • Снимане със светкавица не е възможно. Обърнете внимание, че лъчът за подпомагане на AF от светкавица Speedlite може да се задейства в зависимост от настройката [Autofocus: AF-assist beam firing/Autofocus: Задействане на лъча за подпомагане на AF].
 • Функцията [Multi Shot Noise Reduction/Редуциране на шума чрез множество експонации] не е достъпна (не се извежда) при запис на видео.
 • Фотоапаратът автоматично превключва към [Standard/Стандартно], ако бъде зададено качество на изображението RAW или RAW+JPEG.
 • Фотоапаратът автоматично превключва към [Standard/Стандартно], ако поставите превключвателя на захранването в позиция Power off, смените батерията или картата, превключите към режим [Scene Intelligent Auto] или [Bulb] или запис на видео.